CONVATEC MALTA

ConvaTec hija zviluppatur u negozjant ewlieni ta' teknologiji medici nnovattivi li jghinu jtejbu l-hajja ta' miljuni ta' nies madwar id-dinja. Ghanda erba' unitajiet ta' negozji ewlenin - Kura Osotomija, Kura Terapewtika ta' Feriti, Kura ta' Kontinenza u Kritika, u Kura ta' Mezzi ta' Infuzjoni – Il- prodotti ConvaTec jaghtu appogg tas-sahha lill- professjonisti mill-isptar ghall-istabbilimenti tas-sahha fil komunità.

INDIRIZZ

Ian Pace Limited
Tibet
10, Onorato Bres Street,
Ta'Xbiex XBX1040
Malta

Tel: + 00356 2133 4412
Mobile: 0356 7944 7497